• Tel.: 8-450-31389
Mano krepšelis

Krepšelis tuščias

Tarpinė suma: 0,00 €

Taisyklės

1 .Bendrosios nuostatos  

Šios Pirkimo- pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato pirkėjo (toliau – “Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – “Mes“) tarpusavio teises,pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė“).  

2 .Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas 

 • Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta , kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, paspaudžiate mygtuką  „Užsakyti“ ir gaunate Mūsų pranešimą elektroniniu paštu arba telefonu, kad Jūsų užsakymas priimtas.
 • Kiekviena Jūsų ir Mūsų sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Mūsų el. Parduotuvės duomenų bazėje.  

3. Teisės ir pareigos  

   3.1.Jūs turite teisę:

 • atsisakyti Pirkimo sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo siuntos su užsakytomis prekėmis pristatymo dienos.
 • Jei gavote nekokybišką prekę arba kitą nei buvo pateikta užsakyme, turite teisę:
  1) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);
  2) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;
  3) reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;
  4) vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.
 • Prekė nėra keičiama ir pinigai už ją nėra grąžinami, jei prekė buvo pagaminta pagal individualų Kliento užsakymą.

   3.2.Jūs įsipareigojate:

 • Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti nurodytą sumą.
 • Jūs įsipareigojate, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei Jūs prarandate atpažinimo kodą, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus - parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.
 • Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
 • Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų.

  3.3.Mes turime teisę:

 •  Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. 
 • Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles ar el. Parduotuvės veikimo sąlygas.

  3.4.Mes įsipareigojame:

 • Šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis e-parduotuve.
 • Pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.
 • Gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės registracijos formoje.

4 .Atsakomybė

 • Jūs  visiškai atsakote už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
 • Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
 • Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius .

5.Informacijos siuntimas

 • Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

6.Baigiamosios nuostatos

 • Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.