PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo- pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato pirkėjo (toliau – “Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – “Mes“) tarpusavio teises,pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė“).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta , kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“ ir gaunate Mūsų pranešimą elektroniniu paštu arba telefonu, kad Jūsų užsakymas priimtas.

Kiekviena Jūsų ir Mūsų sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Mūsų el. Parduotuvės duomenų bazėje.

3. Teisės ir pareigos

3.1. Jūs turite teisę:

Atsisakyti Pirkimo sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo siuntos su užsakytomis prekėmis pristatymo dienos.

Jei gavote nekokybišką prekę arba kitą nei buvo pateikta užsakyme, turite teisę:

1) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

2) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

3) reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

4) vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

Prekė nėra keičiama ir pinigai už ją nėra grąžinami, jei prekė buvo pagaminta pagal individualų Kliento užsakymą.

3.2. Jūs įsipareigojate:

Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti nurodytą sumą. Jei prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, privalote padengti prekių grąžinimo išlaidas.

Jūs įsipareigojate, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei Jūs prarandate atpažinimo kodą, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus - parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų.

3.3. Mes turime teisę:

Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles ar el. Parduotuvės veikimo sąlygas.

3.4. Mes įsipareigojame:

Šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis e-parduotuve.

Pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.

Gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės registracijos formoje.

4. Atsakomybė

Jūs visiškai atsakote už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius .

5. Informacijos siuntimas

Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

6. Baigiamosios nuostatos

Jūs visiškai atsakote už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius .


DOVANŲ KUPONO TAISYKLĖS

1. Lino Namai dovanų kuponas galioja internetinėje parduotuvėje: www.linonamai.lt.
2. Dovanų kuponas nėra grąžinamas ar keičiamas į pinigus.
3. Pirkėjui pageidaujant, PVM sąskaitos faktūros pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
4. Lino Namai dovanų kuponą galite įsigyti Lino Namai internetinėje parduotuvėje adresu www.linonamai.lt.
5. Lino Namai dovanų kuponus galima įsigyti standartinės ir pasirenkamos vertės nominalais (20 €, 50 €, 70€, 100€, 200€)
6. Dovanų kuponas galioja 1 metus nuo jo įsigijimo dienos. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data nurodyta ant dovanų kupono.
7. Pasibaigus galiojimo terminui, dovanų kupono pratęsimas negalimas.
8. Lino Namai dovanų kuponu galite atsiskaityti internetinėje Lino Namai parduotuvėje adresu www.linonamai.lt
9. Vienu dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą, po to kuponas anuliuojamas.
10. Jei prekės(-ių), už kurią(-as) atsiskaitoma dovanų kuponu, kaina yra didesnė nei dovanų kupono nominali vertė, nurodyta ant dovanų kupono, trūkstamą sumą galima primokėti.
11. Jei prekės(-ių), už kurią(-as) atsiskaitoma dovanų kuponu, kaina yra mažesnė nei dovanų kupono nominali vertė, nurodyta ant dovanų kupono, skirtumas negrąžinamas.
12. Daugiau informacijos galite sužinoti, paskambinę į AB Siūlas, tel. +370 450 31389 (darbo laikas I - V: 8:00 - 16:00).© 2023 Visos teisės į pateiktą informaciją šioje svetainėje priklauso AB "Siūlas".
cross-circle