• Tel.: 8-450-31389
Mano krepšelis

Krepšelis tuščias

Tarpinė suma: 0,00 €

Informacija:

PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

PRIVATUMO POLITIKA

 

 

PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1 .Bendrosios nuostatos  

Šios Pirkimo- pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato pirkėjo (toliau – “Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – “Mes“) tarpusavio teises,pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė“).  

2 .Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas 

 • Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta , kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, paspaudžiate mygtuką  „Užsakyti“ ir gaunate Mūsų pranešimą elektroniniu paštu arba telefonu, kad Jūsų užsakymas priimtas.
 • Kiekviena Jūsų ir Mūsų sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Mūsų el. Parduotuvės duomenų bazėje.  

3. Teisės ir pareigos  

   3.1.Jūs turite teisę:

 • atsisakyti Pirkimo sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo siuntos su užsakytomis prekėmis pristatymo dienos.
 • Jei gavote nekokybišką prekę arba kitą nei buvo pateikta užsakyme, turite teisę:
  1) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);
  2) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;
  3) reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;
  4) vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.
 • Prekė nėra keičiama ir pinigai už ją nėra grąžinami, jei prekė buvo pagaminta pagal individualų Kliento užsakymą.

   3.2.Jūs įsipareigojate:

 • Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti nurodytą sumą.
 • Jūs įsipareigojate, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei Jūs prarandate atpažinimo kodą, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus - parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.
 • Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
 • Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų.

  3.3.Mes turime teisę:

 •  Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. 
 • Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles ar el. Parduotuvės veikimo sąlygas.

  3.4.Mes įsipareigojame:

 • Šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis e-parduotuve.
 • Pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.
 • Gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės registracijos formoje.

4 .Atsakomybė

 • Jūs  visiškai atsakote už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
 • Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
 • Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius .

5.Informacijos siuntimas

 • Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

6.Baigiamosios nuostatos

 • Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja AB ‘SIŪLAS‘ (toliau – įmonė) elektroninės parduotuvės www.linonamai.lt (toliau – el. parduotuvė) klientų (toliau – Jūs) pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką.

2. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad įmonė juos tvarkys Politikoje, Pirkimo –pardavimo taisyklėse (toliau-Taisyklės) bei teisės aktuose numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

II. Asmens duomenų rinkimas, naudojimas, saugojimas

3. Įmonė tvarko šioje politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

– gavus Jūsų sutikimą;

– esant sutartinei prievolei (pagal įmonės ir Jūsų sutartį);

– asmens duomenų tvarkymas kt. teisės aktuose numatytais pagrindais.

4. Įmonė gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, duomenys apie Jūsų pirkimus ir kita informacija) tvarkomi šiais tikslais: 

– atlikti Jūsų prekių užsakymus;  

– išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);  

– identifikuoti, bendrauti, spręsti problemas, susijusias su perkamomis prekėmis ar jų pristatymu;  

– vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;  

– teikti pasiūlymus ir informaciją (jeigu yra gautas Jūsų sutikimas, kurį galite nevaržomai pakeisti bet kuriuo metu) ir kt.

5. Įmonė gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Jūsų asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

6. Tvarkydama Jūsų asmens duomenis įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visgi, informacijos perdavimo internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti pilnai užtikrintas; informacijos perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

7. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja teisės aktai arba Politikos 4 p. nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

8. Įmonė pasilieka teisę perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tik:

 • šio dokumento 4 p. minimiems tikslams įgyvendinti (pvz. kurjeriams);
 • teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. Jūsų teisės ir pareigos

9. El. parduotuvėje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, kad nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

10. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

11. Prisijungę prie el.parduotuvės, Jūs galite ištrinti savo paskyrą. Tuo tarpu Jūsų užsakymų duomenys bus sunaikinti arba patikimai nuasmeninti, pasibaigus 7 p. numatytiems terminams.

12. Duomenų apsaugos teisės aktai Jums suteikia daug kitų teisių, kuriomis Jūs galite laisvai pasinaudoti, o mes užtikrinsime Jums tokią galimybę (pavyzdžiui, teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais ir t.t.)

13. Visais duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti su įmonės asmens duomenų pareigūnu:

– elektroniniu paštu: duomenuapsauga@siulas.lt

– paštu: AB "Siūlas", Astravo g. 17, 41190 Biržai.

V. Slapukai

14. Informuojame, kad el. parduotuvėje yra naudojami slapukai (angl. cookies), t.y. nedidelė informacija yra automatiškai įrašoma į Jūsų kompiuterį (įrenginį). Kito apsilankymo metu informacija yra perduodama atgal į el. parduotuvę. Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Taip pat slapukai naudojami sukčiavimo prevencijai ir kitiems tikslams.

15. Jūs turite teisę sutikti arba nesutikti su slapukų naudojimu. Duotą sutikimą galėsite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Nesutikimo atveju, deja, kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

VI. Baigiamosios nuostatos

16. Politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Įmonė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką apie tai pranešdama el. parduotuvės pagrindiniame puslapyje.